Missie

De missie van NLPcoaching4you is om mensen te leren zelfstandig, succesvol en gelukkig te leven.

NLPcoaching4you is gespecialiseerd in het wegnemen van beperkingen en belemmeringen die mensen daarbij ervaren.

Button gratis rapport

Omgaan met angst en onzekerheid

NLPcoaching4you heeft in de breedste zin de doelstelling en de plicht de volksgezondheid en/of het maatschappelijk welzijn te bevorderen waar dit mogelijk is.

De officiële NLP trainingen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van The Society of Neuro-Linguistic Programming™

De coach van NLPcoaching4you helpt de cliënt los te komen van angst, verslaving, fobie en/of trauma.  Als de beperkingen zijn weggenomen is er ruimte en aandacht om nieuw gedrag aan te leren. Dat nieuwe gedrag zorgt er voor dat de eerder aanwezige problemen weg blijven.

NLPcoaching4you richt zich op de ontwikkeling van haar klanten en de eigen producten.

De aanpak van NLPcoaching4you kenmerkt zich door kwaliteit, enthousiasme, integriteit en professionaliteit in een veilige omgeving.

De coach van NLPcoaching4you helpt de cliënt los te komen van angst, verslaving, fobie en/of trauma.  Als de beperkingen zijn weggenomen is er ruimte en aandacht om nieuw gedrag aan te leren. Dat nieuwe gedrag zorgt er voor dat de eerder aanwezige problemen weg blijven.

Ongeveer 30% van de inkomsten uit de coaching gaan naar een goed doel of worden ingezet om mensen die het niet kunnen betalen toch te kunnen helpen.  Om steeds beter te worden gebruikt NLPcoaching4you ongeveer 40 % van de inkomsten voor trainingen en opleidingen voor de trainer/coach.

NLPcoaching4you spant zich er voor is dat door de coaching geen schade aan de cliënt of anderen wordt gedaan en dat er geen schade aan het milieu of natuur plaats zal vinden. Daarnaast heeft NLPcoaching4you in de breedste zin de doelstelling en de plicht de volksgezondheid en/of het maatschappelijk welzijn te bevorderen waar dit mogelijk is.

Dit betekent concreet dat NLPcoaching4you in bepaalde gevallen een coachverzoek of deelname aan een training zal weigeren. NLPcoaching4you helpt alleen cliënten die te kennen geven, of waar NLPcoaching4you geen twijfel over heeft, de opgedane kennis uit de coaching of training in te zetten voor zaken die binnen de wet vallen of aansluiten bij algemeen geldende waarden en normen. Dit volledig te bepalen door de coach/trainer van NLPcoaching4you.

Kwaliteitsborging vindt plaats door het lidmaatschap van de Stichting NLPkring. De Stichting NLPkring heeft onder andere tot doel de door The Society of Neuro-Linguistic Programming™ gecertificeerde coaches en trainers te ondersteunen in hun kwaliteitsverbetering. Het systeem van de kwaliteitsbewaking bestaat uit drie fases: de inhoudelijke kwaliteitsbewaking; actieve kwaliteitsbewaking en; reactieve kwaliteitsbewaking.
NLPcoaching4you onderschrijft de Beroepscode Stichting NLPkring en verbind zich hierdoor aan de Klachtenregeling Stichting NLPKring en aan het Tuchtrecht Stichting NLPkring.

Wij gaan er van uit dat eventuele klachten eerst gemeld worden aan NLPcoaching4you. Als het NLPcoaching4you niet lukt een passende oplossing voor de klant te vinden staat de weg naar de NLPkring open.