Fiscaal voordeel

Kosten die je maakt voor een cursus, opleiding of training om beter te kunnen functioneren in je huidige positie of om een betere positie op de arbeidsmarkt te kunnen innemen, worden in de meeste gevallen door de fiscus aangemerkt als studiekosten. Daarom zijn de kosten van een NLP training in veel situaties fiscaal aftrekbaar.

De drempel (vrijgestelde som) die de belastingdienst jaarlijks vaststelt, is voor 2014 vastgesteld op 250 euro. Dit kun je lezen op de site van de Belastingdienst.

Het bedrag dat je vergoedt krijgt is afhankelijk van het belastingtarief waaronder je jaarinkomen valt. Deze tarieven staan op de website van de Belastingdienst. Voor 2015 is dat bv: schrijf 1 (36,5%), schijf 2 en 3 (42%) en schijf 4 (52%). In onderstaand voorbeeld kun je het percentage invullen.

Voorbeeld berekening

Prijs NLP training bij NLPcoaching4you (afhankelijk van welke opleiding je kiest) 2599,00
Drempel (vrijgestelde som)   250,00 –
Aftrekbaar bedrag 2349,00
Fiscaal voordeel bij een belastingtarief van bv schijf 2 (42%): (42% van € 2349,00)   986,58
Netto prijs voor de NLP training (2599,00 – 986,58) 1612,42

* Alle bedragen zijn in euro’s
* Vergoeding van werkgevers moeten worden verrekend met de prijs van de NLP training.

Voor werkgevers / ZZP’ers

De kosten van onze NLP-trainingen vallen onder personeelskosten en zijn voor 100% aftrekbaar. 
Het valt hieronder omdat: 
1) de training geen vrijblijvend karakter heeft (de training duurt meerdere dagen) en 
2) omdat de training naar een resultaat toewerkt (het NLP certificaat) 

De kosten worden hierdoor gezien als personeelskosten en zijn voor een bedrijf voor 100% aftrekbaar.

Om precies te weten wat het fiscale voordeel voor jou is kun je de belastingtelefoon 0800 – 0543 (gratis) bellen of een belastingconsulent inschakelen. Hij of zij kan je ook helpen hoe je via een voorlopige teruggaaf de studiekosten kunt terugvragen.